+370 682 38118
 +370 37 20 6938

Paslaugos

Rakstiski un mutiski tulkojumi

Tulkojumu birojs „Littera Magna” sniedz rakstisko tulkojumu pakalpojumus Jūsu vēlamajā valodā, tai skaitā teksta sakārtošanu valodas ziņā – rediģēšanu, korektūru.

Mutisko tulkojumu pakalpojumi: secīgā un/vai sinhronā tulkošana no/uz: no lietuviešu valodas uz vēlamo svešvalodu un no norādītās svešvalodas uz lietuviešu valodu.

Mēs garantējam augstu veicamo tulkojumu kvalitāti, t.i., tulkojumi ir tehniski un gramatiski pareizi, bet saturs atbilst oriģināla saturam.

Rakstiskās, mutiskās tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumus veic tikai profesionāli tulkotāji, redaktori, korektori, kuriem tulkojuma valoda ir dzimtā, bet mūsu gadiem krātā datu bāze nodrošina tulkojumu terminoloģisko un stilistisko viengabalainību, tāpēc visi darbi tiek veikti kvalitatīvi un laikus.

Mēs nodrošinām klientu informācijas konfidencialitāti.

Visi tulkošanas pakalpojumi vienā tulkojumu birojā!

2022  Littera Magna ©