+370 682 38118
 +370 37 20 6938

FAQs - Bendrieji klausimai LV

Tekstu, kuru vēlaties iztulkot, varat atsūtīt pa pastu, faksu vai e-pastu, kā arī iesniegt ierakstītu elektroniskajā datu nesējā. Var iesniegt failus ar dažādiem paplašinājumiem. Veicot tulkojumus, izmantojam tulkošanas atmiņas programmu SDL Trados.

Ja vēlaties uzzināt, kāds būs tulkojuma apjoms, saskaitiet simbolu vai vārdu skaitu Word programmā esošajā izvēlnē: 

Piem.:

 File -» Properties -» Statistics -» Characters (with spaces);
 Tools -» Word Count -» Characters (with spaces);
 Review -» Proofing -» Word Count -» Characters (with spaces);
 Vārdu skaitu rāda -» Words/Vārdi.

Konkrēta tulkojuma cena ir atkarīga no tulkojamā teksta specifikas, pasūtījuma izpildes termiņa, tulkojumam izvirzītajām prasībām, tulkojumu birojam iesniegtā faila formāta.
Pasūtījumus sūtiet mums uz e-pastu: info@litteramagna.lt un jautājiet, kāda būs Jūsu pasūtījuma cena un cik ilgā termiņā to varēsim izpildīt. Visu mums atsūtīto informāciju uzskatām par konfidenciālu un izmantojam to tikai piedāvājumu izteikšanai, bet, saņemot pasūtījumu – tikai tulkojuma veikšanai.

Lieliski saprotam, ko nozīmē termiņi un mēs stingri ievērojam vienošanos.

Tulkojumu birojā iesienam dokumenta tulkojumu un oriģinālu vai tā kopiju un ar zīmogu, kā arī ar tulkotāja (-as) parakstu apstiprinām, ka tulkojums ir pareizs. Notārs ar zīmogu un parakstu apstiprina tulkotāja (-as) paraksta autentiskumu. 

2022  Littera Magna ©