+370 682 38118
 +370 37 20 6938

TEENUSED

 

Kirjalikud ja suulised tõlked

Tõlkebüroo „Littera Magna“ osutab kirjalikke ja suulisi tõlketeenuseid  Teile vajalikku keelde, kaasa arvatud tõlgitud teksti redigeerimine ja korrektuur.

Suulised tõlketeenused - järjestikuline ja /või sünkroonne tõlkimine leedu keelest Teie poolt valitud võõrkeelde või võõrkeeltest leedu keelde.

Meie garanteerime tõlkimiste kõrge kvaliteedi, s.t. et tõlked on sisuliselt ja grammatiliselt õiged,  et tõlgete sisu vastab originaali sisule.

Kirjalikke ja suulisi tõlkemise ning redigeerimise teenuseid osutavad professionaalsed tõlkijad, redigeerijad ja korrektorid, kelledele vastav keel on emakeeleks. Paljude aastate jooksul meie poolt kogutud andmebaasid kindlustavad tõlgete terminoloogia ja stiililise ühtsuse,  kõik teenused osutatakse kvaliteetselt ja kokkulepitud tähtajaks.

Meie kindlustame klientide informatsiooni konfidentsiaalsuse.

Kõik tõlketeenused ühes büroos!

 

 

2022  Littera Magna ©