+370 682 38118
 +370 37 20 6938

FAQs - Bendrieji klausimai EE

FAQ

Teksti, mille soovite tõlkida, võite saata e-postiga, faksiga või postiga, samuti esitada elektroonilistel andmekandjatel. Võite saata faile erinevate laienditega. Meie kasutame tõlketarkvarapaketti SDL Trados.

Tõlgitava teksti mahtu - sõnade arvu - lugemiseks kasutage MS Word programmi. 

Näide:

 File -» Properties -» Statistics -» Characters (with spaces);
 Tools -» Word Count -» Characters (with spaces);
 Review -» Proofing -» Word Count -» Characters (with spaces);
 

Sõnade arv: Words/Sõnad.

Konkreetse tõlketöö hind sõltub tõlgitava teksti spetsiifikast, tellimuse täitmise tähtajast, tõlgetele kehtestatavatest nõudmistest, tõlkebüroole esitatud faili formaadist.
Tellimused saatke meile e-postiga aadressil info@litteramagna.lt  ja peale seda saadame teile pakkumise - tellimuse hinna ja  tellimuse täitmise võimaliku tähtaja.  Kogu meile saadetav informatsioon säilitatakse konfidentsiaalsena ja meie kasutame seda ainult pakkumise tegemiseks, peale tellimuse kinnitamist - ainult tõlkimiseks. 

Meie täidame rangelt kokkulepituid tähtaegu.

Meie köidame kokku tõlkimiseks esitatud dokumendi tõlke ja tema originaali või koopia ning tõlkebüroo pitseri ja tõlkija allkirjaga kinnitame tõlke õigsuse.  Notar kinnitab pitseri ja allkirjaga tõlkija allkirja õigsuse. 

2022  Littera Magna ©